Yarışma Duyurusu

MİLLET DERNEĞİ DÜZYAZI YARIŞMASI DUYURUSU

Millet Derneği Düzyazı Yarışması başlıyor.

Konu: Bugünden Yarına Köprü: TÜRKÇE

Yarışma Takvimi:

İlk başvuru: 24 Kasım 2023

Son Başvuru: 24 Şubat 2024

Sonuçların İlanı: Nisan 2024

 

Yarışma Ödülleri:

Birinciye: 12.000 TL

İkinciye:    8.000 TL

Üçüncüye: 5.000 TL

Başvuruların gönderileceği adres:

yarisma.milletdernegi@gmail.com

Yarışmaya Deneme, Makale, Öykü, Mektup vb nesir türlerinde katılınacaktır.

 

Millet Derneği 2023 Düzyazı Yarışma Şartnamesi

 

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği 09 Temmuz 2023 Pazar günü Bursa Keles Kocayayla’da Türk Dünyasını biraraya getirdi.
Kocayayla Türk Dünyası Şölen alanında aralarında Millet Derneği Bursa Şubesinin de olduğu Türk Dünyasından gençler ve Türk Dünyasına yönelik faaliyette bulunan STK yöneticileri bir araya geldi.

 

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Büyük Türk Milleti’nin, İslam Dünyası ve İnsanlık Aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.

Bayram yapamayanları unutmayalım.

Herkesin yüzünün güldüğü, birlik ve dirlik içinde, huzur ve mutlulukla nice güzel bayramlara…

Cuma NACAR
Millet Derneği ve Millet Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

16.06.2023 tarih ve “Edibâli’nin Vasiyeti Gereğince Vakfediyorum” başlıklı kamuoyu açıklamasındaki itham, tarafımızca üzüntü ile karşılanmış; kişi ve kurumlar arasında çözümü gereken bir husus, bizi kamuoyu nezdinde cevap vermeye, düzeltme yapmaya mecbur bırakmıştır.

Âlim, mütefekkir, aksiyoner, mücahit, müçtehit merhum Aykut Edibâli, rahmet-i Rahman’a kavuştuğu günden bugüne değin, Millet Derneği ve diğer kurumları, tüm eserleri; asrın idrakine söylettiği, Hak ve Millet Davasının ortaya koyduğu prensipleri ve metodolojiden milim sapmadan aynı azim, irade ve kararlılıkla arkadaşları, aile fertleri, kardeşleri ve öğrencileri tarafından devam ettirilmektedir.

O, hâşâ, bir peygamber değildi. Dolayısıyla bilge lider Aykut Edibâli, ilim mirasını takipçilerine, maddî mirasını da tüm insanlar gibi varislerine bırakmıştır. Ayrı/lıkçı bir hareket/oluşum başlatma fikri de dâhil olmak üzere, yapılan tüm açıklamalar, bilge lider Edibâli’nin arkadaş ve diğer aile fertlerinin, görüş ve fikirlerini temsil etmemektedir.  Aykut Edibâli’nin ailesi, arkadaşları ve öğrencileri olarak, iddia edilen “geriye maddî miras olarak hiçbir şey bırakmamıştır” anlayışını da yanlış ve sakıncalı buluruz.

Rahmetli bilge lider Aykut Edibâli, “Hak ve Millet Davası”na hayatını vakfederken, yaşamış olduğu acıları, üzüntüleri ailesi ile birlikte yaşamıştır. O’nun fedakarlığında, feragatinde, azminde ve mücadelesinde elbette ki ailesinin de katkısı ve ecri tarifsizdir.

Bilge Lider’in vefatının ardından eşi hanımefendi başta olmak üzere, her biri hâzâ kardeşimiz olan; nerede ve nasıl olması gerektiğini bilen; inanç ve ahlak donanıma sahip çocukları ile mirasa dair yaptığımız görüşmelerde kardeşlerimize: “Ehliyete bihakkın sahip olan kardeşlerimiz, öncelikle kendileri arasında mutabakata vararak bir karar versinler ve bizler de ona göre hareket edelim. Bu konudan dolayı asla ama asla kardeşlerimizle karşı karşıya gelmeyeceğiz, kararlarınıza saygılı olacağız” dedik ve hâlâ aynı yerdeyiz.

Kardeşlerimizin de bu konuda birtakım girişimlerinin olduğu, başta Bayrak olmak üzere vakıflaşmaya gitme yönünde aralarında protokol yapıldığı, ancak protokolün uygulanma imkanının bulunmadığı da bilgimiz dahilindedir. Mirasla ilgili olarak, rahmetli Bilge Lider’in mezkûr vasiyetini ve kapsamını bilmemizin mümkün olmadığını, bizlerin sınırlı bilgisi dışında ailesinin, varsa bu vasiyeti yerine getireceğine dair de en küçük bir kuşkumuz yoktur.

Rahmetli bilge lider Aykut Edibâli’nin, hiçbir zaman gizli ajandası ve meşruiyet çerçevesi dışında, gerçekleşmesi mümkün olmayan hayalî, uçuk, gizli hedefleri olmamıştır. O’nun yaptığı bu dünyada meşru, alenî, açık; bütün insanlığın anlayacağı netlikte bir “BARIŞ MEDENİYETİ” projesinin gerçekleşmesini sağlayacak prensipleri ortaya koymak olmuştur.

Merhum bilge liderin muhterem eşi hanımefendi, çocukları ve teşkilatımızın yetkilileri bugüne kadar üzerine düşen sorumluluktan kaçınmadılar, inşallah bundan sonra da kaçınmayacaklardır. Aksi yöndeki iddia ve ithamlar ancak sahibini bağlayacak ve aksülameli yalnızca vebal olacaktır.

Açıklama sahibinin şahsını bağlayacak bir vakfetme veya bağışlama talebi vardır; bu talebini bir an önce derneğimizin yetkili kurulları ile görüşerek yerine getirmeye davet ediyoruz.

Temennimiz odur ki kamuoyu nezdinde bundan sonra bir açıklama daha yapmak zorunda bırakılmayalım.

Son olarak; enerjimizi bu tür konularla tüketmenin, mensubu olduğumuz düşünce sistemine ve insanlığa faydasının olmayacağını, bilakis zarar vereceğini; bölünmede zayıflık ve azap, beraberlikte güç ve rahmet olduğu hakikatini, hatırlatmayı görev kabul ederiz. 19.06.2023

Mehmet KARAKAYA
Millet Derneği
Genel Başkan Yardımcısı

……………………………………..

Sn. Cuma NACAR Ziyareti

Millet Derneği Genel Başkanı Sn. Cuma NACAR Millet Derneği İstanbul Şubesini ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Cuma NACAR’a şube başkanı Sabri YILDIZ tarafından Elif tablosu hediye edildi.

 

 

Nezdimizde “VEFA” Fatih Arslan

Nezdimizde “vefa” sadece İstanbul’da bir semt ismi değildir. Yıllarca Millet Derneği İstanbul Şubesi’ne hem maddi hem manevi katkı sağlayan Fatih Arslan kardeşimize İstanbul Şube başkanımız Sabri Yıldız teşekkür plaketi takdim etti.