Millet Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Yardımlaşma ve Hayır Derneği, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu düşünür. Bu amaçla Milletimizin varoluş ve eğitim düşüncesine, hedef ve ölçülerine uygun olarak; okul öncesi eğitimden başlayarak, ilk, orta ve yüksek öğretim alanları ile halk eğitimi, yetişkin ve yaşlı eğitimi gibi eğitim, öğrenim ve öğretim hayatının basamak ve çeşitlerinde, milletimizin aile ve topluluklarına; Türkiye Cumhuriyeti’ne, menfaatlerine, geleceğine, manevi ve ahlaki değerlerine bağlı ve saygılı bireyler yetiştirmektir.

Bölgemizden başlayarak tüm insanlara ve topluluklara, öğrenim, bilim, eğitim, kültür ve sanat çabalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak; milli, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak ve hayri çalışmalarda bulunmak, derneğimizin kuruluş amaçlarındandır.

Millet Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Yardımlaşma ve Hayır Derneği, Memleketin, Türk ve İslam dünyasının ihtiyacı olan halk eğitiminden, ihtisas kademelerine kadar, kültür, sanat alanlarında öğretim ve eğitim, kültür ve sanat hayatına, sosyal yardımlaşma, dayanışma ve hayır çabalarına katkıda bulunur. Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu millî kültür ve tarih şuuruna sahip; milletimize, devletimize, bölgemize ve insanlığa faydalı bireylerin yetişmesi için çaba sarf eder.

Millet Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Yardımlaşma ve Hayır Derneği, Türk inkılâbının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel ve insani önem ve görevinin tam idrak ve şuurunda; millî ve insanî görev ve tarih şuuruna sahip, sağduyulu, akl-ı selim sahibi, yarar üreten, çağlara egemen; milletine, ülkesine bölgesine bağlı ve insanlık ailesinin onurlu ve seçkin üyesi olacak kuşakların oluşum ve gelişim sürecine katkıda bulunur.

Millet Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Yardımlaşma ve Hayır Derneği tabii ve tarihi, millet ve insanlık mirasını koruma çalışmalarına katkıda bulunur. Özellikle korunması aciliyet arz eden, yad elinde ve sahipsiz kalan milli ve tarihi mirasımızın, maddi ve manevi kültür değerlerimizin tespit edilip, korunmasının hayati olduğunu düşünür. Özellikle Cumhuriyetimize ve Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye’nin bilgi, ilgi ve himayesine emanet edilmiş bir değer olan Selçuklu, Osmanlı maddi ve manevi ve beşeri mirasımızın, kültür değerlerimizin bilinip, korunması hususunda bilinç, ilgi ve gayretin uyandırılıp, canlandırılmasını görev sayar.