Aykut Edibali’yi Anma Programı Yapıldı

AYKUT EDİBALİ’ yi Rahmetle, Minnetle, Hasretle Anıyoruz

Veciz sözlerle başlattığı milli uyanış hareketi Yeniden milli Mücadele’nin lideri, Millet Derneği ve Millet Partisi kurucu Genel Başkanı merhum Bilge Lider Aykut Edibali, vefatının 2. sene-i devriyesinde Millet Derneği’nin düzenlediği  anma programı ile 14 Ocak 2024 Pazar günü anıldı.

Törene Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, Edibali ailesi ve dava arkadaşlarının katılımı ile İstanbul Üsküdar Altunizade Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim ve meal-i şerif tilaveti ile başlanan programda 1970’lerden 2022 yılına kadar geçen sürede farklı zamanlarda yaptığı konuşmalardan harmanlanan “Bir Yeryüzü Yıldızı Size Sesleniyor” video ve “Duydunuz mu? Edibali Diyor Ki” slayt gösterimleri ile salondakiler, duygulu anlar yaşarken, bu dünyadan büyük bir yıldızın kaydığını bir kez daha idrak ettiler. Onun her biri bir milli uyanışın önsözü olan ve tarihe altın harflerle yazılacak sözler perdeye yansırken salondakiler o aşkın sözlerin sahibini kaybetmiş olmanın hüznünü yaşadı.

Görsel sunumların ardından, yine onun öğrencisi olma şerefine nail olan şair Selami Yıldırım, merhum Bilge Lider Aykut Edibali’nin ölümünün ardından yazdığı “Edibali’ye Mersiye” başlıklı şiirini seslendirdi.

Programa Adana’dan telefonla bağlanan, davanın ulu çınarlarından Mustafa Kabçı merhum Edibali’yi dua ve hayırla yâd eden bir selamlama konuşması yaparak merhum Bilge Lider Aykut Edibali’ye Allah’tan rahmet, arkadaşlarına güç ve gayret vermesi duasını yaptı.

Merhum Bilge Liderin ailesi adına konuşan Aykut Edibali’nin hem eşi hem dava arkadaşı olma şerefine mazhar olmuş olan Filiz Edibali Hanımefendi konuşmasına büyük bir dava adamına, bir âlime, bir mütefekkir ve bir siyaset bilgesine eş olmasını nasip ettiği için Allah’a şükrederek başladı. Onun zarafeti ve beyefendiliğine vurgu yapan Edibali, nasıl bir insanı kaybetmiş olduğunun altını çizdi. Ardından onun davasının ne olduğunu, nasıl anlaşılması gerektiğini açık ve sarih olarak anlattı. Özellikle Muhteşem Türkiye projesindeki altı umdenin hem milli hem evrensel olduğuna vurgu yaparak her maddeyi dinleyenlere yeniden yorumladı .

Merhum Bilge Lider Aykut Edibali’nin öğrencisi, Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, nasıl bir dava adamıyla hemhal olduklarını, onun ışığıyla nasıl yollarını kaybetmediklerini vurgulayarak, görevlerinin onun teslim ettiği bayrağı zirvelere taşımak olduğunu söyledi. Onu en güzel anlatan yine onun sözleri ve görüşleri olduğuna işaret etti. İslam’ın altın çağı döneminden sonra uyuyan İslam dünyasını ve Türk Dünyasını yeniden uyandırmak görevini Aykut Edibali ve bir avuç arkadaşı üstlenmiştir. Bunun hedeflerini, metodunu belirlemiştir. Bu bakımdan onu gerçek manada anmak ve aynı zamanda anlamak zorundayız. Çünkü onun ortaya koymuş olduğu metodoloji bir uyanış ve diriliş hareketidir. Onun koyduğu fikirler, altın çağın yeniden ihyası çabasıdır. Onun sayesinde bu milletin evlatları nice beladan beri olmuşlardır.

Program Merhum Bilge Lider Aykut Edibali’nin ruhu için okunan hatimlerin duası ve Nakkaştepe mezarlığında Merhum Bilge Lider Aykut Edibali’nin mezarının ziyaret edilmesi ile son buldu. Merhum Genel Başkanımıza Allahtan rahmet ailesine, arkadaşlarımıza ve dostlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz.

Yarışma Duyurusu

MİLLET DERNEĞİ DÜZYAZI YARIŞMASI DUYURUSU

Millet Derneği Düzyazı Yarışması başlıyor.

Konu: Bugünden Yarına Köprü: TÜRKÇE

Yarışma Takvimi:

İlk başvuru: 24 Kasım 2023

Son Başvuru: 24 Şubat 2024

Sonuçların İlanı: Nisan 2024

 

Yarışma Ödülleri:

Birinciye: 12.000 TL

İkinciye:    8.000 TL

Üçüncüye: 5.000 TL

Başvuruların gönderileceği adres:

yarisma.milletdernegi@gmail.com

Yarışmaya Deneme, Makale, Öykü, Mektup vb nesir türlerinde katılınacaktır.

 

Millet Derneği 2023 Düzyazı Yarışma Şartnamesi

 

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği 09 Temmuz 2023 Pazar günü Bursa Keles Kocayayla’da Türk Dünyasını biraraya getirdi.
Kocayayla Türk Dünyası Şölen alanında aralarında Millet Derneği Bursa Şubesinin de olduğu Türk Dünyasından gençler ve Türk Dünyasına yönelik faaliyette bulunan STK yöneticileri bir araya geldi.

 

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Büyük Türk Milleti’nin, İslam Dünyası ve İnsanlık Aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.

Bayram yapamayanları unutmayalım.

Herkesin yüzünün güldüğü, birlik ve dirlik içinde, huzur ve mutlulukla nice güzel bayramlara…

Cuma NACAR
Millet Derneği ve Millet Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

16.06.2023 tarih ve “Edibâli’nin Vasiyeti Gereğince Vakfediyorum” başlıklı kamuoyu açıklamasındaki itham, tarafımızca üzüntü ile karşılanmış; kişi ve kurumlar arasında çözümü gereken bir husus, bizi kamuoyu nezdinde cevap vermeye, düzeltme yapmaya mecbur bırakmıştır.

Âlim, mütefekkir, aksiyoner, mücahit, müçtehit merhum Aykut Edibâli, rahmet-i Rahman’a kavuştuğu günden bugüne değin, Millet Derneği ve diğer kurumları, tüm eserleri; asrın idrakine söylettiği, Hak ve Millet Davasının ortaya koyduğu prensipleri ve metodolojiden milim sapmadan aynı azim, irade ve kararlılıkla arkadaşları, aile fertleri, kardeşleri ve öğrencileri tarafından devam ettirilmektedir.

O, hâşâ, bir peygamber değildi. Dolayısıyla bilge lider Aykut Edibâli, ilim mirasını takipçilerine, maddî mirasını da tüm insanlar gibi varislerine bırakmıştır. Ayrı/lıkçı bir hareket/oluşum başlatma fikri de dâhil olmak üzere, yapılan tüm açıklamalar, bilge lider Edibâli’nin arkadaş ve diğer aile fertlerinin, görüş ve fikirlerini temsil etmemektedir.  Aykut Edibâli’nin ailesi, arkadaşları ve öğrencileri olarak, iddia edilen “geriye maddî miras olarak hiçbir şey bırakmamıştır” anlayışını da yanlış ve sakıncalı buluruz.

Rahmetli bilge lider Aykut Edibâli, “Hak ve Millet Davası”na hayatını vakfederken, yaşamış olduğu acıları, üzüntüleri ailesi ile birlikte yaşamıştır. O’nun fedakarlığında, feragatinde, azminde ve mücadelesinde elbette ki ailesinin de katkısı ve ecri tarifsizdir.

Bilge Lider’in vefatının ardından eşi hanımefendi başta olmak üzere, her biri hâzâ kardeşimiz olan; nerede ve nasıl olması gerektiğini bilen; inanç ve ahlak donanıma sahip çocukları ile mirasa dair yaptığımız görüşmelerde kardeşlerimize: “Ehliyete bihakkın sahip olan kardeşlerimiz, öncelikle kendileri arasında mutabakata vararak bir karar versinler ve bizler de ona göre hareket edelim. Bu konudan dolayı asla ama asla kardeşlerimizle karşı karşıya gelmeyeceğiz, kararlarınıza saygılı olacağız” dedik ve hâlâ aynı yerdeyiz.

Kardeşlerimizin de bu konuda birtakım girişimlerinin olduğu, başta Bayrak olmak üzere vakıflaşmaya gitme yönünde aralarında protokol yapıldığı, ancak protokolün uygulanma imkanının bulunmadığı da bilgimiz dahilindedir. Mirasla ilgili olarak, rahmetli Bilge Lider’in mezkûr vasiyetini ve kapsamını bilmemizin mümkün olmadığını, bizlerin sınırlı bilgisi dışında ailesinin, varsa bu vasiyeti yerine getireceğine dair de en küçük bir kuşkumuz yoktur.

Rahmetli bilge lider Aykut Edibâli’nin, hiçbir zaman gizli ajandası ve meşruiyet çerçevesi dışında, gerçekleşmesi mümkün olmayan hayalî, uçuk, gizli hedefleri olmamıştır. O’nun yaptığı bu dünyada meşru, alenî, açık; bütün insanlığın anlayacağı netlikte bir “BARIŞ MEDENİYETİ” projesinin gerçekleşmesini sağlayacak prensipleri ortaya koymak olmuştur.

Merhum bilge liderin muhterem eşi hanımefendi, çocukları ve teşkilatımızın yetkilileri bugüne kadar üzerine düşen sorumluluktan kaçınmadılar, inşallah bundan sonra da kaçınmayacaklardır. Aksi yöndeki iddia ve ithamlar ancak sahibini bağlayacak ve aksülameli yalnızca vebal olacaktır.

Açıklama sahibinin şahsını bağlayacak bir vakfetme veya bağışlama talebi vardır; bu talebini bir an önce derneğimizin yetkili kurulları ile görüşerek yerine getirmeye davet ediyoruz.

Temennimiz odur ki kamuoyu nezdinde bundan sonra bir açıklama daha yapmak zorunda bırakılmayalım.

Son olarak; enerjimizi bu tür konularla tüketmenin, mensubu olduğumuz düşünce sistemine ve insanlığa faydasının olmayacağını, bilakis zarar vereceğini; bölünmede zayıflık ve azap, beraberlikte güç ve rahmet olduğu hakikatini, hatırlatmayı görev kabul ederiz. 19.06.2023

Mehmet KARAKAYA
Millet Derneği
Genel Başkan Yardımcısı

……………………………………..

BİR SEÇİM OLSA

Bir seçim olsa
Oyumu kendime versem
Sandıkları patlatıp çıkan
Çift başlı kartal olsam
Kanadımın altında hilal ve kitap
Havalansam gökyüzüne
Tutup bir rahmet bulutunu
İndirsem ülkemin üstüne
Bir güzel arındırsam
Kirden, pastan
Tüm kötülüklerden
Sonra uçsam uçsam
Kıbrıs’a varsam
Kaldırıp sınırları
Süpürsem Enosis’i denize
Denktaş’a selam versem
Şad etsem ruhunu
Şehitlerimizle beraber
Bir seçim olsa
Oyumu kendime versem
Sandıkları patlatıp çıkan
Çift başlı kartal olsam
Yükselsem gökyüzüne
Sonra uçsam Doğu Türkistan’a, Urumçi’ye
Süzülsem Tiyenşan dağlarından
Çekip alsam karanlığı
Mazlumların üstünden
Son versem yılanın,
Çiyanın saltanatına
Şad etsem ruhunu
Osman Batur İslambay’ın
İsa Yusuf Bey’in
Bir seçim olsa
Oyumu kendime versem
Sandıkları patlatıp çıkan
Çift başlı Kartal olsam
Kanat vursam gökyüzüne
Varsam Türkmeneli’ne
Kırım’a, Kafkasya’ya
Gümülcine’ye, Selanik’e
Üsküp’e, Kosova’ya, Bosna’ya
Cemiloğlu’na selam versem
Şad etsem ruhunu
Şeyh Şamil’in
Begoviç’in
Sadık Ahmet’in
Bir seçim olsa
Sandıkları patlatıp çıkan
Çift başlı kartal olsam
Millet olsam
Devlet olsam
Ben olsam

 

Selami Yıldırım

 

Sn. Cuma NACAR Ziyareti

Millet Derneği Genel Başkanı Sn. Cuma NACAR Millet Derneği İstanbul Şubesini ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Cuma NACAR’a şube başkanı Sabri YILDIZ tarafından Elif tablosu hediye edildi.